ایران ، کرج

ایران ، کرج
karaj@@ashkghalam.com
8763 310 935 98+
استان البرز, شهر کرج
خیابان عظیمیه

ایران مشهد شعبه ۲

ایران مشهد شعبه ۲
rahnamaee@ashkghalam.com
401 89 72 513 98+
48 54 726 513 98+
مشهد میدان راهنمایی/ ابتدای سازمان آب
طبقه فوقانی رستوران ارغوان/ واحد ۳

ایران مشهد

ایران مشهد
info@ashkghalam.com
17 84 55 38 51 98+
8763 310 915 98+
ایران, شهر مشهد
نبش چهارراه لشکر/ساختمان مهدیزاده

سوال دارید ؟

سوالات خود را از طریق فرم تماس به ارسال نمایید . با ما در تماس باشید .

شرکت تبلیغاتی و مهندسی اشک قلم

میدان راهنمایی/ابتدای سازمان آب/طبقه فوقانی رستوران ارغوان(پلاک15)/واحد شماره3

48 54 726 0513     /     401 89 72 0513

مشهد-نبش چهارراه لشکر-ساختمان مهدیزاده-طبقه دو-واحد2

05138558417 / 09153108763  /  09353108763